Showing 29 results

Authority record
Savaria Egyetemi Központ Levéltára

Szombathelyi Tanárképző Főiskola

 • ELTE SEKL-3
 • Corporate body
 • 1977-1999

Szombathelyi Tanárképző Főiskola (1974-1983)
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (BDFT) (1984-1999)
1974-ben megalakul a Szombathelyi Tanárképző Főiskola. 1974-ben avatják fel új helyén a Bolyai János Gyakorló Általános Iskolát. 1975-ben a tanító, népművelő és könyvtáros diplomák mellett átadják az első tanári okleveleket is Szombathelyen. 1978-ban elsőként Szombathelyen van lehetőség a közművelődési és a tanári szakok párosítására. 1982-ben megépül a főiskola Ady téri kollégiuma. 1984-ben az intézmény felveszi a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola nevet. Ekkor indul meg az új oktatási épületben- C épület- a természettudományi szakos általános iskolai tanárképzés. 1990-ben a főiskola megkapja a volt megyei és városi pártbizottság épületét- D épület- a Berzsenyi Dániel téren, melyben elhelyezést kapnak a bölcsész tanszékek, a képzés kibővül angol, francia, német, olasz, uralisztika nyelvképzéssel. 1991-ben átadják az új Főiskolai Sportcsarnokot, Szombathelyen elindul az egyszakos testnevelő tanári képzés. 1992-ben új szervezeti formaként létrejönnek az intézetek. Ugyanebben az évben megnyílik a regionális szerepű Osztrák Könyvtár osztrák kormánytámogatással. 1992-ben a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola 8 osztályos gimnáziummal bővül. 1993-ban a főiskola létrehozza a Savaria University Press alapítványi kiadót. 1994-ben az intézmény befogadja más egyetemek és főiskolák kihelyezett képzéseit (testnevelő egyetemi tanárképzés, táncpedagógus képzés, közoktatásvezetői képzés). Ugyanebben az évben a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola kezdeményezi a Societas Scientarium Savariensis (Szombathelyi Tudományos Társaság) megalapítását. A British Council támogatásával megnyílik a regionális szerepű Angoltanári Információs Központ és Könyvtár. 1995-ben a londoni Thames Valley Egyetem akkreditálja az egyetemi angolnyelv-tanári szakot. Megnyílik a SOROS USIS Amerikai Tanulmányi Információs Iroda. 1996-ban az intézmény beadja 10 szak egyetemi akkreditációs kérelmét. Elindulnak a Jean Monnet-kurzusok. 1997-ben lezajlik az intézmény és a szakok sikeres akkreditációja. 1998-ban az intézmény két egyetemi szakkal bővül, az általános és alkalmazott, illetve a finnugor nyelvészetivel. Megnyílik az Európai Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár (EDC).
1999-ben engedélyt kap az intézmény a nemzetközi tanulmányok egyetemi szak s a kommunikáció főiskolai szak indítására, és megalapítja a Gazdálkodási és Műszaki Intézetet. Ekkor készül el az Európai Dokumentációs Központ felújított épületrésze a városközpontban található Berzsenyi téren, s adja át azt szeptember 16-án Michael Lake, az Európai Unió delegációvezetője.

Forrás: https://sek.elte.hu/jubileum60/tortenet

https://sek.elte.hu/kozpont

SEK Bölcsészettudományi Kar

 • ELTE SEKL-78
 • Corporate body
 • 2002-2017

2002-2007. Bölcsészettudományi Főiskolai Kar
2008-2013. Bölcsészettudományi Kar
2013-2017. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar
1962-től már erőteljesen megjelent a bölcsészet- és társadalomtudományi profil az 1959-ben létrejött Felsőfokú Tanítóképző Intézetben. 1962 őszétől a tanítóképzés mellett elindult a népművelő-könyvtáros képzés. A 1970-es évek elején orosz, magyar, történelem szakokkal bővült a kínálat. 1990-ben a Berzsenyi Dániel téri önálló épülettömbben a már meglévő szakok mellett jelentős mértékben bővült a filológiai szakokat- angol, német, francia, olasz, uralisztika- gondozó tanszékek köre. 1998-ban az általános és alkalmazott, a finnugor nyelvészet, 1999-ben pedig a nemzetközi tanulmányok szakok kaptak engedélyt egyetemi szintű képzés indítására. A Berzsenyi Dániel téri épülettömbben kapott helyett az Európa-tanulmányok Tanszék, Európai Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár is. A Bölcsészettudományi Főiskolai Kar (BTFK) létrehozását a 2002. január 1-jétől hatályos kormányrendelet mondta ki. 2008-tól Bölcsészettudományi Kar (BTK). A BTK 2008. január 1-jével vált a tízkarú Nyugat-magyarországi Egyetem részévé. 2013-tól Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. 2017. február 1-jétől megszűnt a Nyugat-magyarországi Egyetem, a szombathelyi karok az Eötvös Loránd Tudományegyetem részeként működnek tovább. 2018-ban létrejött az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, így a Bölcsészettudományi Kar elnevezés megszűnt, a kar intézetei az ELTE BDPK részeként működnek tovább.

Forrás:
A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.

SEK Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar

 • ELTE SEKL-128
 • Corporate body
 • 2002-2017

A Berzsenyi Dániel Főiskola 2002. január 1-jei karosodása eredményeképpen jött létre a Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar, mely 2007 ősze óta- a képzési struktúrában bekövetkezett változtatások érzékeltetése érdekében- a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar (MNSK) elnevezést használta. Az MNSK 2008. január 1-jével vált a tízkarú Nyugat-magyarországi Egyetem részévé. 2013-tól Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. 2017. február 1-jétől megszűnt a Nyugat-magyarországi Egyetem, a szombathelyi karok az Eötvös Loránd Tudományegyetem részeként működnek tovább. 2018-ban létrejött az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, így a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar elnevezés megszűnt, a kar intézetei az ELTE BDPK és az ELTE karai részeként működnek tovább.

Forrás:
A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.

SEK Uralisztikai Tanszék

 • ELTE SEKL-106
 • Corporate body
 • 1991-2013

Uralisztikai Tanszék (1991-2006)
Uralisztikai Intézeti Tanszék (2006-2013)
A tanszék 1991-ben alakult meg, bekapcsolódott a magyar szakos képzésbe, három nyelvvel (észt, finn, lett) bővítette az idegen nyelvek választékát. 1998-ban a BDF megkapta a Finnugor Nyelvészet szakon az egyetemi képzés jogát. A tanszék kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett, rendszeresen szervezett konferenciákat (Magyar-finn kontrasztív konferencia, Magyar-észt kontrasztív konferencia, nyári egyetemeket (Hungarológiai nyári egyetem, Osztrák-magyar nyári egyetem). Kiemelt tudományos tevékenységet folytatott:

 • Borostyánkőút-projekt: észt, lett szótárakat, könyveket jelentettek meg,
 • EUVocS-projekt (EU Vocabularium Savariense): hat nyelv EU szótárát készítették el.

2006-tól, a bolognai képzés megkezdésétől nem volt lehetőség finnugor nyelvészeti alapképzés indítására, a tanszék lehetőségei beszűkültek, magyar alapszakon szakirányú képzést, illetve minor képzést indíthatott.

Forrás:
A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.

ELTE EKL Savaria Könyvtár és Levéltár, Könyvtár

 • ELTE SEKL-23
 • Corporate body
 • 1959-

Tanítóképző Intézet Könyvtára (1959-1974)
Szombathelyi Tanárképző Főiskola Könyvtára (1974-1984)
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Könyvtára (1984-1999)
Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtára (2000-2007)
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára (2008-2016)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár Savaria Könyvtár és Levéltár (ELTE EKL SKL) (2017-)
Az intézeti könyvtárat 1959-ben alakították ki a kőszegi és a zalaegerszegi intézetből. Korlátozottan nyilvános könyvtárként működött. 1974-ben 11 szaktanszéki könyvtár lett kialakítva. 1975-ben a Bolyai János Gyakorló Iskola könyvtára tagkönyvtár lett. 1977-ben létrehozták a médiatárat. 1983-ban Devecseri Gábor könyvtári hagyatéka a könyvtárba került. 1985-ben Prof. Pungor Ernő akadémikus analitikai kémiai szakkönyvtári dokumentumokat és folyóiratokat adományozott a könyvtárnak. 1989-ben új könyvtári kölcsönzőt telepítettek a főiskola C épületéhez csatlakoztatva. 1991-ben kialakították az Idegen Nyelvi Könyvtárat a főiskola D épületének 2. emeletén. 1991-ben prof. dr. Pusztay János főigazgató kérésére állományba vették Radó György nyelvészeti könyveit. 1992-ben adták át az Osztrák Könyvtárat (Österreich Bibliothek). 1993-ban az Angoltanítási Információs Központ a főiskola könyvtárának angol nyelvű állományával azonos térben került elhelyezésre. 1994-ben installálták az Aleph integrált könyvtári rendszert. 1996-ban megvásárolták Kálmán Béla professzor- és Hadrovics László szláv-filológiai könyvtárát. 1997-ben az Európai Dokumentációs Központ megkezdte működését a könyvtár szakmai irányításával. 1997 szeptemberétől a főiskola könyvtára nyilvános könyvtárként működik. 2003 szeptemberében bevezették a számítógépes kölcsönzést. 2006-ban új épületbe, a Regionális Felsőoktatási Központba költözött a könyvtár. Ugyanebben az évben a Vas Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára integrálódik a főiskola könyvtárába. 2007-ben a Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtára megkapta az „Év könyvtára 2007” címet. 2012-ben az Európai Dokumentációs Központ állományát és szolgáltatásait átvette. 2014-ben a Magyar Kultúra napján Minősített könyvtári címet vett át a könyvtár. 2017. február 1-jétől az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár tagkönyvtára.

Forrás:
A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.

http://sekkonyvtar.elte.hu/torteneti-kronologia/

SEK Állattani Tanszék

 • ELTE SEKL-160
 • Corporate body
 • 1984

Biológia Tanszék (1984-1991)
Állattani Tanszék (1991-2006)
Biológia Intézet (2006-2017)
BDPK Biológia Tanszék (2018-)
1984-ben alakult meg a Biológia Tanszék. Kiemelendő az ELTE TTK, a Természettudományi Múzeum Állattára és Növénytára, a Pécsi Tudományegyetem és dr. Eiben Ottó professzor adományozó szerepe. Sokrétű szakmai segítségükkel járultak hozzá a tanszék gyűjteményeinek, műszerparkjának, könyvtárának megalapításához. 1991-ben létrehozták az önálló Állattani, valamint Növénytani Tanszékeket. A tanszék 2006-ban tért át a bolognai képzésre. 2006-ban létrejött a Biológia Intézet az Állattani- és Növénytani Tanszékekből. 2009 őszén megindulhatott a biológia-tanár mesterképzés.

Forrás:
A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.

SEK Európa-tanulmányok Intézeti Tanszék

 • ELTE SEKL-114
 • Corporate body
 • 1959-

Marxizmus-Leninizmus Tanszék (1959-1990)
Társadalomtudományi Tanszék (1990-1992)
Szociológia és Politikatudományi Tanszék (1992-2000)
Európa-tanulmányok Tanszék (2000-2004)
Európa-tanulmányok Intézeti Tanszék (2004-)
A rendszerváltás után a szombathelyi Marxizmus-Leninizmus Tanszék új nevet kapott, Társadalomtudományi Tanszék lett, majd neve 1992-ől Szociológia és Politikatudományi Tanszékre változott. A tanszék a kötelező társadalomtudományi tárgyak oktatását látta el, és két szakirányt működtetett: Miszlivetz Ferenc vezetése alatt álló szociológiát, és a Tallár Ferenc vezette filozófiát. 2000-ben vált ketté az egység, ekkor Miszlivetz Ferenc és munkatársai megkapták a nemzetközi tanulmányok egyetemi szak indításának engedélyét. Ekkor jött létre az Európa-tanulmányok Tanszék.

Forrás:
A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.

Berzsenyi Dániel Főiskola

 • ELTE SEKL-4
 • Corporate body
 • 2000-2007
 1. január 1-jétől az Országgyűlés döntése alapján az intézmény regionális szerepű főiskolai centrum lesz, neve Berzsenyi Dániel Főiskola. Az elnevezés megváltoztatása a főiskola arculatváltozását is jelzi, hiszen a felvehető szakok köre nem-tanári szakokkal bővül, így közgazdasági szakkal is. Megkezdődik a “D” épület rekonstrukciója és bővítése, hogy helyet adjon az Európa Tanulmányok Központnak, s zajlik a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium bővítése is. 2002. január 1-től kormányrendelet alapján megalakul a Bölcsészettudományi, a Természettudományi, valamint a Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar. 2006-ban Bologna típusú alapszakok akkreditációjára, az új rendszerű képzések bevezetésére kerül sor. 2006-ban PPP beruházásban felépül a Regionális Felsőoktatási Forrásközpont, melyben elhelyezést nyer a főiskola Könyvtára, a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutatóközpont és a Felnőttképzési Központ.

Forrás: https://sek.elte.hu/kozpont

https://sek.elte.hu/jubileum60/tortenet

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

 • ELTE SEKL-5
 • Corporate body
 • 2008-2017
 1. január 1-től az Országgyűlés döntése szerint a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem egyesülésével egy új tíz karú egyetem jön létre. Élén a NyME rektora, illetve a Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettese áll. 2009-ben sikeresen akkreditálják a mesterképzéseket. Ekkor 50 éves az intézmény. 2013-ban osztatlan tanárképzési szakok jönnek létre. 2015 szeptemberében elindul a duális gépészmérnök képzés. 2017. február 1-jétől megszűnt a Nyugat-magyarországi Egyetem, a szombathelyi karok az Eötvös Loránd Tudományegyetem részeként működnek tovább.

Forrás: https://sek.elte.hu/kozpont

https://sek.elte.hu/jubileum60/tortenet

ELTE Savaria Egyetemi Központ

 • ELTE SEKL-6
 • Corporate body
 • 1958-tól

A SEK alapítása óta több néven működött: 1958-1973. Felsőfokú Tanítóképző Intézet, 1974-1983. Szombathelyi Tanárképző Főiskola, 1984-1999. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 2000-2007. Berzsenyi Dániel Főiskola, 2008. január - 2017. január Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, 2017. február 1-jétől Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ. 2018-ban létrejött az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ.

Results 1 to 10 of 29