Fonds 402 - Fejér Lipót iratai

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU ELTEL XIV.402

Cím

Fejér Lipót iratai

Dátum(ok)

  • 1872 - 1959 (Creation)

Leírási szint

Fonds

Terjedelem, adathordozók

8,04 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

(1880-1959)

Életrajz

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Fejér Lipót (Pécs, 1880. febr. 9. - Bp. 1959. okt. 15.) a század egyik legjelentősebb matematikusa. A budapesti Műegyetemen, majd bölcsészkaron, Berlinben, Göttingenben, Párizsban tanult. 1905-ig a budapesti tudományegyetem matematikai intézetében dolgozott. Innét a kolozsvári egyetemre került, ahol 1911-ben ny. rendes tanárrá nevezték ki. Ugyanebben az évben a budapesti egyetemtől is meghívást kapott az egyik matematikai tanszékre, melyet haláláig vezetett. Az MTA tagja volt. 1948-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. Hagyatékában hivatalos és magánlevelezés, saját, illetve mások tudományos működésére vonatkozó kéziratok, különlenyomatok és jegyzetek találhatók. A fond a levéltárunkban rendelkezésre álló, részletes jegyzék alapján jól kutatható. Az iratok időhatárát csak állagonként - esetenként a raktári egységeknél is - közöljük, hiszen az állagokon belüli egységeknél ez igen nehezen, néhol pontatlanul állapítható meg, s az egyes dobozok jelentős időbeli szóródású iratokat tartalmaznak.

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek