Showing 687 results

Archival description
Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltárának iratanyaga
Advanced search options
Print preview View:

Egyetemi Orosz (Lenin) Intézet

Az Orosz Intézetet 1947. márc. 28-án nyitották meg, majd 1950 tavaszán kari rangra emelték. Mivel így megváltozott az intézmény jellege, a kar átszervezésével hozták létre a budapesti Tudományegyetem Lenin Intézetét. 1954-ben az Intézetet leválasztották az Eötvös Loránd Tudományegyetemről, s önálló egyetem rangjára emelték. 1956-tól az orosz szakos tanárképzés már ismét az ELTE Bölcsészettudományi Karán folyt. A Lenin Intézet 1958-ig állt fenn. Az Orosz Intézetet 1947. márc. 28-án nyitották meg, majd 1950 tavaszán kari rangra emelték, és külön gazdasági hiva­tallal, valamint tanulmányi osztállyal látták el. 1952-ben az orosz szakos hallgatók nagy részének átszakosításával kezd­ték meg a marxizmus-leninizmus oktatóinak képzését. Mivel így megváltozott az intézmény jellege, a kar átszervezésével hoz­ták létre a budapesti Tudományegyetem Lenin Intézetét. Ekkor szüntették meg az Idegen Nyelvek Főiskoláját is, melynek o­rosz szakos hallgatói különleges tantervek alapján a Lenin Intézetben fejezték be tanulmányaikat. 1954-ben az Intézetet leválasztatták az Eötvös Loránd Tudományegyetemről, s önálló egyetem rangjára emelték. Az intézmény újabb profilváltásával az orosznyelv és irodalom, valamint a fordítói szakot háttér­be szorították, a párttörténészek és a pártfilozófusok képzé­sét pedig előtérbe állították. 1955. február 1-vel az orosz szak első két évfolyamán bevezették a kétszakos középiskolai tanárképzést. 1956-tól az orosz szakos tanárképzés már ismét az ELTE Bölcsészettudományi Karán folyt. A Lenin lntézet 1958-ig állt fenn.

Results 1 to 10 of 687