Showing 2355 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Regionális Földrajzi Tanszék

A tanszék 1952-ben alakult meg, amikor is az 1940-ben megszületett emberföldrajzi tanszék tudományterületének egy részét átvette. A tanszék vezetésével Koch Ferencet bízták meg, aki pályája kezdetén Teleki Pál tanársegéde volt. Működése során megvetette egyetemünkön a regionális gazdasági földrajz oktatásának alapjait. A regionális jelző a tanszék nevében arra utal, hogy a természeti- és gazdasági földrajzot egyszerre vizsgálják egy adott területen. Wallner Ernő ugyancsak tevékenyen kivette részét az alapok lerakásában. Az iratok 1965-től 1979-ig kerültek levéltárunkba. Az iratkezelés során a tanszéken negyvennél több tematikus csoportot alakítottak ki. Az így kialakított dossziék több év irattermését tartalmazzák. Az iratok egyenkénti átnézéssel kutathatók. A tanszék történetére vonatkozó iratokat a 265. fond is tartalmaz!

Térképtudományi Tanszék

Egyetemünkön már az 1782 és 1850 között fennállott Institutum Geometricum-ban is tanították a térképezés tudományát. Megszűntével egy évszázadig szünetelt egyetemünkön a rendszeres térképész-képzés. (Bár az 1870-ben alapított földrajzi tanszéken Lóczy Lajos és Cholnoky Jenő is készített térképeket.) A tanszék 1953-ban Imrédy-Molnár László vezetésével alakult meg. Eleinte a földrajz és geológus szakosok térképészeti oktatását végezte. Emellett elkészítették a térképészképzés tantervét is. A tanszék fő kutatási területe a tematikus térképészet és az általános kartográfia. Az iktatott iratok az 1953 és 1977 közötti időszakból hiánytalanul levéltárunkba kerültek, 1973-ig az iktatókönyvek is megvannak, kutatásuk ezek segítségével történhet. 1970-től az iktatott iratok mellett a fontosabb ügyeket témakörök szerinti dossziéba gyűjtötték, ezekből külön állagokat alakítottunk ki. Segédletek nem készültek hozzájuk, egyenkénti átnézéssel kutathatók.

Kémiai Technológiai Tanszék

A Természettudományi Kar önállósulása után az új kar hallgatói között legnagyobb számban a vegyészhallgatók voltak, de kémiai tárgyakat a kémiatanár jelöltek és az újonnan létesített sokféle, nem tanári képzést folytató szakok (fizikus, geológus stb.) hallgatói is tanultak. A még 1877-ben másodikként létrehozott Általános Kémiai Intézetből 1944-ben önállósult a Kolloidkémiai és Kémiai Technológia Intézet, élén Buzágh Aladárral. Ez a tanszék 1950-ben kettévált, az egyik feléből alakult meg a Kémiai Technológiai Tanszék, melynek élére Scherman Vilmost nevezték ki (1951-1956). Utóda Gerecs Árpád vegyészmérnök lett (1956-1973). A Tanszék keretében működött 1973-ig a Kémiai Kibernetikai Laboratórium, Benedek Pál egyetemi tanár, az MTA levelező tagja vezetésével. A Tanszék iratai tematikus csoportosításban különböző évköröket felölelve állnak rendelkezésre, segédletek nem maradtak hozzá, így kutatása nehézkes, egyenkénti átnézést igényel. Ugyanez áll a tudományos és oktatási, valamint gazdasági tevékenységgel kapcsolatos iratokra is.

Results 41 to 50 of 2355