Showing 2355 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Szervetlen- és Analitikai Kémiai Tanszék

A Tanszék jogelődje a III. sz. Kémiai Intézet, amelyet 1909-ben harmadik kémiai tanszékként alapítottak (kivált az I. sz. Kémiai Intézetből) Buchböck Gusztáv vezetésével (1909-1935), feladataként a kísérleti kémia és a fizikai kémia tanítását jelölvén ki. Buchböck halála után Gróh Gyula követte őt a tanszék élén (1936-1939). 1939-ben a kémiai tanszéknek az átszervezésekor a III. sz. Kémiai Intézet helyén Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet felállítására került sor Szebellédy László kinevezésével, aki a tanszéket 1944-ben bekövetkezett haláláig vezette. Utóda Schulek Elemér (1944-1964), majd őt Szabó Zoltán (1965-1979) követte a tanszék élén. A Tanszék iktatott iratai sorszámosan iktatva 1946-tól 1960-ig viszonylag hiánytalanul megvannak, de 17 év kihagyásával csak 1977-től folytatódnak 1980-ig. Az iktatókönyvek töredékesek, az anyag nagy része darabonkénti átnézéssel kutatható. Ez vonatkozik a gazdasági és a vegyes iratokra is.

Vegyes iratok

A gyűjteményes jellegű fondban található iratok nem kapcsolhatók a regisztratura jellegű fondok irataihoz. A személyi hagyatékok állagában olyan irattöredékeket helyeztünk el ABC-rendben, melyekből fondot a csekély iratmennyiség miatt nem tűnt célszerűnek kialakítani. A hallgatók személyi irataiban és az oklevélgyűjteményben bécsi, kolozsvári és zágrábi indexek, oklevelek is találhatók. Az ún. egyéb vegyes iratok nevet viselő állagban található pl. a kolozsvári egyetem 1944/45-ös működésére vonatkozó néhány irat, az 1764/75-ös országgyűlés naplója, amely a jogi karról került a levéltárba, továbbá az Eötvös-család bárói rangra emelő, Wosinski Imre nemesítő oklevele és Beöthy Imre adománylevele. Az újságcikkgyűjteményben magyar és külföldi lapok felsőoktatására vonatkozó cikkei kaptak helyet. Az Egyetemi Lapok című kiadványt - bár ez könyvtári gyűjtőkörbe tartozó anyag - megszűnéséig folyamatosan gyűjtötte a Levéltár, hiszen sok esetben a könyvtárakban sem maradt meg egy-egy lapszám. A h/ állagban az egyetem szervezeti, működési, tanulmányi szabályzatai, valamint az egyetemen működött egyesületek alapszabályai találhatók. A repertórium előző kiadásához képest az a változás történt, hogy a "Nyomtatványtár" című állag teljes anyagát átadtuk az Egyetemi Könyvtárnak. (Emiatt az addigi b állag betűjele a-ra, a c b-re stb. változott.

Results 51 to 60 of 2355