Showing 1168 results

Archival description
Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltárának iratanyaga
Print preview View:

Nemzetközi kapcsolatok

Az iratokat évenként vannak rendezve. Közöttük az egyetemi Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának néhány jegyzőkönyve, a tanárok és diákok cseréje, a tanszékek külkapcsolataira vonatkozó jelentések, az egyetem külföldi intézményekkel kötött egyezményeire, külügyi programok - és jelentések összeállítására vonatkozó iratok találhatók.
Az iratanyag 1956-tól az 1970-es évek közepéig töredékesen maradt fenn, ezután az 1988-as, 1990-es és 1991-es évet kivéve teljesnek mondható. Az 1980-as évektől a külkapcsolatokra vonatkozó iratok nagyobbik részét külön gyűjtötték, s ezért ebbe az állagba kerültek. Ezeket a Dékáni Hivatal mutatókönyveinek segítségével lehet kutatni, az állag többi része egyenkénti átnézéssel kutatható. Külön hangsúlyozandó, hogy a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó iratok másik része a Dékáni Hivatal iktatott iratai között található.

Külföldi hallgatók ügyei

A Dékáni Hivatalon belül külön gyűjtötték a külföldi állampolgárságú hallgatókra vonatkozó aktákat. Ezek között helyezték el a kar levelezését a minisztériummal, a nagykövetségekkel, valamint a Nemzetközi Előkészítő Intézettel. A NEI-ben folyt a magyarul nem beszélők magyar nyelvre való tanítása, illetve az egyes "baráti" országokkal kötött államközi kulturális egyezményeknek megfelelően a diákok egyetemi tanulmányok folytatására való felkészítése. Ezen túlmenően az iratok között hallgatói névsorok, ösztöndíjasok jegyzéke, halasztási ügyek és rendkívüli segélykérelmek is találhatók.
Az állag évrendezett, egyenkénti átnézéssel kutatható.

Vegyes tanulmányi nyilvántartások

Az állagban a diplomahonosítási ügyek mellett az 1945-öt követő bő egy évtized során keletkezett törzsadat- és tanulmányi lapok, továbbá személyi iratgyűjtők találhatók év, illetve betűrendben elhelyezve. Természetesen az állag tartalmazza az 1953 és 1956 között létezett Nyelv- és Irodalomtudományi-, valamint Történettudományi kar egyes nyilvántartásait is. A hallgató személyi adatain kívül az "Adatlapok" a szülők foglalkozását és vagyoni helyzetét is tartalmazza (1938, 1944 és 1950-es bontásban), a személyi iratgyűjtőkben pedig az önéletrajzon kívül a hallgatók minősítése is megtalálható.

Nappali tagozatos szigorlati jegyzőkönyvek

A hallgatóknak tanulmányaik során kettőnél több félév tananyagát felölelő vizsgát, szigorlatot kellett tenniük. A szigorlatok írásbeli- és szóbeli részből állottak. Az írásbelin több tételből lehetett választani, közülük egyet kellett kidolgozni. A szigorlat szóbeli részén tételeket kellett húzni, s rövid vázlatkészítés után szóban kellett kifejteni a témát. A szigorlat végeredményét az írásbeli, valamint a szóbeli feleletek érdemjegyei adták meg. A jegyzőkönyvek a hallgató személyi adatait, a tagozat és szak megnevezését a tételeket a részeredményeket az összesített eredményeket, az összesített eredményt, valamint a szigorlat idejét tartalmazzák.

Vegyes, nem iktatott iratok

A NYIK vegyes iratai közt az 1953-1956 között keletkezett intézeti jegyzőkönyvek találhatók. A karon működő intézetek (tanszékek) értekez­leteinek jegyzőkönyveiben az intézetek feladatairól, munka ­és tantervi elképzeléseiről, a dékáni hivatal rendelkezései­nek végrehajtásáról, személyi ügyekről találunk adatokat. Az iratanyag csak egyenkénti átnézéssel kutatható.

Results 61 to 70 of 1168