Affichage de 449 résultats

Description archivistique
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltárának iratanyaga
Aperçu avant impression Affichage :

4 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Áramlástan Tanszék

Az Áramlástan Tanszék elődintézményét 1934-ben alapították Aerodinamikai Intézet néven. A Tanszéknek kezdettől fogva kettős szerepet szántak. A Tanszék az egyre terebélyesedő áramlástani tudományok oktatásán túl az 1930-as években fejlődésnek induló hazai repülőgépipar kutatási hátterét volt hivatva biztosítani.
A II. világháború befejezését követő években a Tanszék irányítását GRUBER József vette át. Ebben az időszakban fordult a Tanszék érdeklődése - a hadiipari célú áramlástani kutatások felvállalásának kényszere kikerülése érdekében is - az áramlástechnikai gépek fejlesztésének irányába.
Az 1990-es években az informatika és a számítógépes háttér fejlődésével és a számítástechnika alkalmazási lehetőségeinek előretörésével a Tanszéken is rohamos fejlődésnek indult az áramlások numerikus modellezése.

Résultats 1 à 10 sur 449