Showing 2421 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Középkori Magyar Történeti Tanszék

A magyar történelmet egyetemünkön 1866-tól, az első magyar történelmi tanszék alapításától tanították külön az egyetemes történelemtől. (Az előzményekre ld. a 105. fond bevezetőjét!) Az első magyar történelemmel foglalkozó tanszéket - melynek jogutódja a hazánk Mohács utáni történelmét tárgyaló Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék - hamarosan a Magyarország történelmét 1526-ig tanító, a mai Középkori Magyar Történeti Tanszék elődjének tekinthető második tanszék követte. Ennek első tanára a neves történész, Salamon Ferenc volt (1870-től 1892-ig), későbbi vezetői is híres, ismert historikusok: Marczali Henrik (1895-1924 között), Hóman Bálint (1925-től 1931-ig) és Mályusz Elemér (1934-1949) voltak. A Tanszék iratai csak 1964-től, de ekkortól is hiányosan, iktatás és segédkönyvek nélkül maradtak meg, egyenkénti átnézéssel kutatható. A "Buda expugnata" című könyv kéziratából külön állagot alakítottunk ki.

Results 1 to 10 of 2421