Fondcsoport - Pécsi Tudományegyetem (és az integrált PTE jogelődei)

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

Cím

Pécsi Tudományegyetem (és az integrált PTE jogelődei)

Dátum(ok)

  • (1943-) 1950-1999 (-2006) (Creation)
  • (1943-) 1950-1999 (-2006) (Creation)

Leírási szint

Fondcsoport

Terjedelem, adathordozók

461,3 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

(1951-1981)

Szervtörténet

A korábbi Erzsébet Tudományegyetemet a második világháború utáni névváltoztatások után átszervezték, az orvostudományi kart önálló egyetemmé alakították (POTE), a hittudományi kart is leválasztották, így a Pécsi Tudományegyetem egyetlen (jogi) karral működött 1975-ig, amikor Közgazdaságtudományi karral bővült.

Iratképző neve

(1982-1999)

Szervtörténet

A Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Tanárképző Főiskola egyesülésével jött létre. 1992-ben a Tanárképző Főiskolai kar kettévált Bölcsészettudományi, és Természettudományi karokra. 1996-ban Művészeti Kar alakult.

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

PTE karok

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Pécsi Tudományegyetem, JPTE, és az integrált PTE jogelődei 1950-2000

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Várható még egyes karokról iratanyag

Leírási egység szerkezete

Az anyag az egyetemi szervezeti egységek szerint tagolódik fondokra.

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

A kutatást a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések korlátozzák. Az
iratokból általában az érintettek születési ideje ismert, ettől számított 90 év, vagy
amennyiben az érintett halálozási dátuma ismert, ettől számított 30 év elteltével, egyéb
esetekben az irat keletkezésétől számított 60 év elteltével szabadon kutatható. Védett
személyes adatot tartalmazó iratok tudományos célú kutatása az 1995:LXVI. törvény

  1. §-ában meghatározott eljárás szerint lehetséges.

Reprodukciós korlátozások

Másolatok készítése a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokkal
összhangban lehetséges. Az iratok képének bármilyen formában történőpublikálása a
levéltárral kötött egyedi megállapodás alapján lehetséges.

Nyelv

  • magyar

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Papír alapú iratanyag

Segédletek

Kapcsolódó raktári jegyzékek.

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

  • magyar

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek