Eötvös Collegium

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Eötvös Collegium

Párhuzamos névformák

  • Báró Eötvös József Collegium

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

  • Eötvös Kollégium

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1895-

Története

1895-ben Eötvös Loránd a párizsi École Normale Superieure mintájára alapította az édesapjáról elnevezett, az egyetem irányítása alatt álló középiskolai tanárképző kollégiumot. A Collegium első épülete Pesten, a Csillag utcában volt, ahonnan 1910-ben költöztek át a mai, Alpár Ignác tervezte Ménesi úti épületbe. A Collegium első kurátora Eötvös Loránd, igazgatója pedig a fizikus Bartoniek Géza volt (1895 - 1928), aki a porosz mintájú magyar oktatási rendszerben francia szellemiségű szigetet teremtett a Collegiumból. Eötvös Loránd halála után a Collegium kurátora Teleki Pál lett, az igazgató Bartonieket Gombocz Zoltán, a kiváló nyelvész (1928-1935), majd Szabó Miklós klasszika-filológus (1935-1945), a háború után pedig Keresztury Dezső követte (kultuszminisztersége mellett is megtartotta az Eötvös Collegium igazgatóságát). Leköszönése (1948) után 1950-ig Lutter Tibor irányította a széteső, majd rendeletileg is bezárt Collegiumot. Az épületet 1950-ben a Tanfolyamellátó Vállalat vette át: a Collegium vagyontárgyai szétszóródtak, híres könyvtárát a Akadémia védte meg a pusztulástól. 1956-ban a régi hagyományok alapján kezdték meg a Collegium újjászervezését. 1957-ben az országban először itt szerveztek szakkollégiumot Tóth Gábor vezetésével. Az 1990. évi rendszerváltást követően Göncz Árpád köztársasági elnök visszaadta a Collegium főiskolai jellegét, így egy rövid időre önálló intézmény lett, de 1993-ban visszakerült az egyetem irányítása alá.

Helyek

Budapest IX., Csillag u. 8.
Budapest, XI. Ménesi u. 11.

Jogi helyzete

Funkció, foglalkozás, tevékenység

Célja a tudományos képzettséggel bíró középiskolai tanárságot és az egyetemi tanári kar utánpótlását biztosítani a különböző tudományterületeken.

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

Általános kontextus

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódó entitás

Eötvös Loránd Tudományegyetem (1635-től)

Identifier of related entity

ELTEL-1000

A kapcsolat jellege

hierarchikus

Kapcsolat típusa

Eötvös Loránd Tudományegyetem

alárendeltje a

Eötvös Collegium

A kapcsolat időköre

A kapcsolat leírása

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

ELTEL-1026

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Garai Imre: A tanári elitképzés műhelye. A Báró Eötvös József Collegium története. Budapest, 2016.

Karbantartási figyelmeztetések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek