Fondcsoport - Magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem (Pécs) iratai

Bereich "Identifikation"

Signatur

Titel

Magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem (Pécs) iratai

Datum/Laufzeit

  • (1890-) 1919-1951 (-1971) (Anlage)

Erschließungsstufe

Fondcsoport

Umfang und Medium

343,92 ifm

Bereich "Kontext"

Name des Bestandsbildners

(1914-1950)

Verwaltungsgeschichte

Pozsonyban alakult az egyetem, részlegesen meg is kezdte működését, amikor az első világháború után a békeszerződések értelmében költöznie kellett. 1923-ig ideiglenesen Budapesten működött, majd Pécsre költözött.

Bestandsgeschichte

Abgebende Stelle

Baranya Megyei Levéltár
PTE ÁJK
PTE KK

Bereich "Inhalt und innere Ordnung"

Eingrenzung und Inhalt

Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1890-) 1923-1950 (-1971)

Bewertung, Vernichtung und Terminierung

Zuwächse

A klinikák fondjában várható további bővülés.

Ordnung und Klassifikation

Az anyag az egyetemi szervezeti egységek szerint tagolódik fondokra. A klinikák fondjában pedig klinikák szerint állagokra.

Bedingungen des Zugriffs- und Benutzungsbereichs

Benutzungsbedingungen

A kutatást a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések korlátozzák. Az
iratokból általában az érintettek születési ideje ismert, ettől számított 90 év, vagy
amennyiben az érintett halálozási dátuma ismert, ettől számított 30 év elteltével, egyéb
esetekben az irat keletkezésétől számított 60 év elteltével szabadon kutatható. Védett
személyes adatot tartalmazó iratok tudományos célú kutatása az 1995:LXVI. törvény

  1. §-ában meghatározott eljárás szerint lehetséges.

Reproduktionsbedingungen

Másolatok készítése a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokkal
összhangban lehetséges. Az iratok képének bármilyen formában történőpublikálása a
levéltárral kötött egyedi megállapodás alapján lehetséges.

In der Verzeichnungseinheit enthaltene Sprache

  • Ungarisch

Schrift in den Unterlagen

Anmerkungen zu Sprache und Schrift

Physische Beschaffenheit und technische Anforderungen

Papír alapú iratanyag

Findmittel

Kapcsolódó raktári jegyzékek.

Bereich Sachverwandte Unterlagen

Existenz und Aufbewahrungsort von Originalen

Existenz und Aufbewahrungsort von Kopien

Verwandte Verzeichnungseinheiten

Verwandte Beschreibungen

Bereich "Anmerkungen"

Alternative Identifikatoren/Signaturen

Zugriffspunkte

Zugriffspunkte (Thema)

Zugriffspunkte (Ort)

Zugriffspunkte (Name)

Zugriffspunkte (Genre)

Bereich "Beschreibungskontrolle"

Identifikator "Beschreibung"

Archivcode

Benutzte Regeln und/oder Konventionen

Status

Erschließungstiefe

Daten der Bestandsbildung, Überprüfung, Löschung/Kassierung

Sprache(n)

  • Ungarisch

Schrift(en)

Quellen

Bereich Zugang

Verwandte Themen

Verwandte Personen und Organisationen

Verwandte Genres

Verwandte Orte