Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára

Área de identidad

Identificador

ELTEL

Forma autorizada del nombre

Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára

Forma(s) paralela(s) de nombre

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • University Library and Archives of Eötvös Lorand University

Otra(s) forma(s) de nombre

Tipo

 • Universidad

Área de contacto

 

ELTE Levéltára

Tipo

Dirección

Dirección (calle)

Maglódi út 8.

Localidad

Budapest

Región

Nombre del país

Hungría

Código postal

1106

Teléfono

+36 1 313-3296

Fax

Correo electrónico

URL

Notas

Área de descripción

Historia

A Művelődésügyi Minisztérium 1958. július 11-én keltezett engedélyével hagyta jóvá az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára létesítését. A levéltár az ELTE szakfeladatot ellátó – az egyetem történeti értékű iratait és tárgyi emlékeit feltáró, megőrző és kutatásra bocsátó – központi egyetemi hivatalává, a hazai felsőoktatástörténeti kutatások egyik elismert tudományos központjává fejlődött, a hazai levéltárügyben a speciális gyűjtőkörrel rendelkező szaklevéltárak körét gyarapítva.
Az intézmény szervezeti fejlődése szempontjából két nagyobb időszakra bontható: az első 25 évben a Levéltár szakmailag a Rektori Hivatallal, majd az Egyetemi Könyvtárral szorosabb kapcsolatban működött, míg 1983-tól szaklevéltárrá minősítésével szakmailag, irányításában és költségvetésében önálló intézménye lett az egyetemnek. 2017 januárjától a Szenátus döntése alapján az Egyetemi Könyvtárral egy szervezetben Egyetemi Könyvtár és Levéltár néven folytatja működését.

Contexto geográfico y cultural

A Levéltár 1964-től 40 éven keresztül az egyetem Ludovika téri épületében működött. Az épületet ekkor az ELTE eladta, amit 2004-ben a Levéltárnak is el kellett hagynia. Átmeneti megoldásként a Levéltár az iratanyag egyharmadával beköltözött az Egyetemi Könyvtárba, ahol irodahelyiséget, kutatótermet és egy raktárrészt biztosítottak számára, míg az anyag nagyobbik része a Nagyvárad téren bérelt külső raktárban került elhelyezésre. Noha ennek a megoldásnak is voltak előnyei, hiszen a Ferenciek terén központi elhelyezése révén – a Bölcsészkar közelében – megugrott a Levéltárban érdeklődők, kutatók száma, mégis a két helyen történő működés megnehezítette a szakmai és hivatali munkát. Ezért a következő évben, 2005-ben a Levéltár elfogadta a kínálkozó lehetőséget: miután a volt egyetemi nyomda Maglódi úti épülete a nyomda elköltözése miatt megürült, az egyetem ezt felajánlotta a Levéltár számára. Az épület funkcionális átalakítása után két ütemben, 2005 őszén és 2007 őszén a teljes iratanyagát kiköltöztette a Maglódi útra, ahol fennállása során a Levéltár először jutott egy teljesen önálló, saját épülethez. Az épület mintegy 800 m2-en öt nagy raktárhelyiséggel, kutatóteremmel, több irodával, szociális helyiségekkel rendelkezik. A raktárak mintaállványozottak (egyikük tömör polcrendszerrel), ahol a jelenleg több mint 1900 fm irat elhelyezése mellett további gyarapodásra is van kapacitás.

Mandatos/Fuentes de autoridad

I. Törvények

 1. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 2. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

 3. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 4. évi CLV. törvény a minősített adatok védelméről

 5. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

 6. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról [Hatályos: 2012. I. 1-jétől, megjelent: Magyar Közlöny, 2011. 88. szám (VII. 26.)]

II. Rendeletek

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról

6/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a közlevéltárban folytatható kutatást engedélyező kuratórium működéséről

7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről

14/2010. (XI.25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről

57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól

27/2014 (IV. 18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

III. ELTE
Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatának I. 34 §. és I. 4/d. melléklete

Estructura administrativa

Administración de registros y políticas de recolección

Edificios

Fondos

Instrumentos de descripción, guías y publicaciones

Kiss József Mihály - Szögi László - Ujváry Gábor: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára 1635-1975. Budapest, 1988. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 10.)
Kiss József Mihály - Szögi László - Varga Júlia: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára 1635-1990. II. kötet. Budapest, 1999. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 20.)

Área de acceso

Horario de apertura

Kedd: 9,00 - 16,00
Szerda: 9,00 - 16,00
Csütörtök: 9,00 - 16,00

Condiciones de acceso y requisitos

Accesibilidad

Tel: +36 1 313-3296
E-mail: info@leveltar.elte.hu

Área de servicios

Servicios para la investigación

Servicios de reproducción

Áreas públicas

Área de control

Identificador de la descripción

Identificador de la institución

Reglas y/o convenciones usadas

Estado de elaboración

Nivel de detalle

Fechas de creación, revisión o eliminación

Idioma(s)

Escritura(s)

Fuentes

Notas de mantención

Puntos de acceso

Puntos de acceso

 • Educación (Thematic area)
 • Budapest (Geographic subregion)
 • Portapapeles

Contacto principal

Maglódi út 8.
Budapest
HU 1106