Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára

Zona de identificação

Identificador

ELTEL

Forma autorizada do nome

Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára

Forma(s) paralela(s) de nome

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • University Library and Archives of Eötvös Lorand University

Outra(s) forma(s) de nome

Tipo

 • Universidade

Zona de contacto

 

ELTE Levéltára

Tipo

Endereço

Endereço

Maglódi út 8.

Localidade

Budapest

Região

Nome do país

Hungria

Código Postal

1106

Telefone

+36 1 313-3296

Fax

Email

URL

Nota

área de descrição

Histórico

A Művelődésügyi Minisztérium 1958. július 11-én keltezett engedélyével hagyta jóvá az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára létesítését. A levéltár az ELTE szakfeladatot ellátó – az egyetem történeti értékű iratait és tárgyi emlékeit feltáró, megőrző és kutatásra bocsátó – központi egyetemi hivatalává, a hazai felsőoktatástörténeti kutatások egyik elismert tudományos központjává fejlődött, a hazai levéltárügyben a speciális gyűjtőkörrel rendelkező szaklevéltárak körét gyarapítva.
Az intézmény szervezeti fejlődése szempontjából két nagyobb időszakra bontható: az első 25 évben a Levéltár szakmailag a Rektori Hivatallal, majd az Egyetemi Könyvtárral szorosabb kapcsolatban működött, míg 1983-tól szaklevéltárrá minősítésével szakmailag, irányításában és költségvetésében önálló intézménye lett az egyetemnek. 2017 januárjától a Szenátus döntése alapján az Egyetemi Könyvtárral egy szervezetben Egyetemi Könyvtár és Levéltár néven folytatja működését.

contexto cultural e geográfico

A Levéltár 1964-től 40 éven keresztül az egyetem Ludovika téri épületében működött. Az épületet ekkor az ELTE eladta, amit 2004-ben a Levéltárnak is el kellett hagynia. Átmeneti megoldásként a Levéltár az iratanyag egyharmadával beköltözött az Egyetemi Könyvtárba, ahol irodahelyiséget, kutatótermet és egy raktárrészt biztosítottak számára, míg az anyag nagyobbik része a Nagyvárad téren bérelt külső raktárban került elhelyezésre. Noha ennek a megoldásnak is voltak előnyei, hiszen a Ferenciek terén központi elhelyezése révén – a Bölcsészkar közelében – megugrott a Levéltárban érdeklődők, kutatók száma, mégis a két helyen történő működés megnehezítette a szakmai és hivatali munkát. Ezért a következő évben, 2005-ben a Levéltár elfogadta a kínálkozó lehetőséget: miután a volt egyetemi nyomda Maglódi úti épülete a nyomda elköltözése miatt megürült, az egyetem ezt felajánlotta a Levéltár számára. Az épület funkcionális átalakítása után két ütemben, 2005 őszén és 2007 őszén a teljes iratanyagát kiköltöztette a Maglódi útra, ahol fennállása során a Levéltár először jutott egy teljesen önálló, saját épülethez. Az épület mintegy 800 m2-en öt nagy raktárhelyiséggel, kutatóteremmel, több irodával, szociális helyiségekkel rendelkezik. A raktárak mintaállványozottak (egyikük tömör polcrendszerrel), ahol a jelenleg több mint 1900 fm irat elhelyezése mellett további gyarapodásra is van kapacitás.

Mandatos/Fontes de autoridade

I. Törvények

 1. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 2. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

 3. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 4. évi CLV. törvény a minősített adatok védelméről

 5. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

 6. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról [Hatályos: 2012. I. 1-jétől, megjelent: Magyar Közlöny, 2011. 88. szám (VII. 26.)]

II. Rendeletek

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról

6/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a közlevéltárban folytatható kutatást engedélyező kuratórium működéséről

7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről

14/2010. (XI.25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről

57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól

27/2014 (IV. 18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

III. ELTE
Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatának I. 34 §. és I. 4/d. melléklete

estrutura administrativa

Políticas de gestão e entrada de documentos

Prédios

Acervos documentais

Instrumentos de pesquisa, guias e publicações

Kiss József Mihály - Szögi László - Ujváry Gábor: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára 1635-1975. Budapest, 1988. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 10.)
Kiss József Mihály - Szögi László - Varga Júlia: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára 1635-1990. II. kötet. Budapest, 1999. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 20.)

área de acesso

horário de funcionamento

Kedd: 9,00 - 16,00
Szerda: 9,00 - 16,00
Csütörtök: 9,00 - 16,00

Condição de acesso e uso

Acessibilidade

Tel: +36 1 313-3296
E-mail: info@leveltar.elte.hu

área de serviços

serviços de pesquisa

serviços de reprodução

Áreas públicas

Zona do controlo

Identificador da descrição

Identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

Estatuto

Nível de detalhe

Datas de criação, revisão ou eliminação

Línguas e escritas

Script(s)

Fontes

Notas de manutenção

Pontos de acesso

Pontos de acesso

 • Educação (Thematic area)
 • Budapest (Geographic subregion)
 • Área de transferência

Contacto principal

Maglódi út 8.
Budapest
HU 1106