Fond 452 - Szerdahelyi István iratai

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU ELTEL XIV.452

Cím

Szerdahelyi István iratai

Dátum(ok)

  • 1950 - 2003 (Létezés)

Leírási szint

Fond

Terjedelem, adathordozók

9,02 ifm
74 A4 doboz, 1 A3 doboz

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

(1924-1987)

Életrajz

Érettségi után jogi tanulmányokat folytatott a kolozsvári egyetemen. A második világháborúban szovjet hadifogságba került. A háború után Budapestre került, itt fejezte be jogi tanulmányait, majd 1951-ben orosz nyelv- és irodalomszakon is lediplomázott. 1950-től orosz, 1963-tól már eszperantó nyelvkönyveket is írt. Az ELTE-n 1966-ban kezdte megszervezni az eszperantó nyelv oktatását, először óraadóként, majd adjunktusként, illetve docensként működött. Vállalta a magyar-eszperantó szótár szerkesztését és elméleti, módszertani és szervezői tevékenységet fejtett ki hazai és nemzetközi eszperantó társaságokban. Ennek okán tagja volt az Egyetemes Eszperantó Szövetségnek (UEA) 1983-tól haláláig, a Magyar Eszperantó Szövetségnek (MESZ), az Eszperantó Akadémiának 1985-től, illetve az Eszperantó Tanárok Nemzetközi Szövetségének.

A megőrzés története

Az iratanyag Szerdahelyi István munkássága során a szerzőnél gyarapodott.

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetből illetékességből került be. (ELTE/15417/1 (2021)) Az iratanyag másik része ajándékként került a levéltárba (ELTE 5675/1 (2024)).

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Az iratanyag kéziratokat, jegyzeteket,l leveleket, egyetemi iratokat, nyelvkönyveket, konferenciák és külföldi utak anyagait, jegyzeteit és úti jelentéseit, valamint egyéb személyes iratokat tartalmaz.

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Az iratanyag rendezése a levéltárba kerülést követően történt meg egy korábban a Tanszéken készített részletes jegyzék alapján..

Jövőbeni gyarapodás

Iratanyag jövőbeni gyarapodása nem várható.

Leírási egység szerkezete

A fond állag szinten rendezett. Az állagok nagyrészt Szerdahelyi István főbb tevékenységei nyomán kerültek kialakításra.

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

A személyes adatok védelmét szolgáló jogszabályokkal korlátozottan kutatható.

Reprodukciós korlátozások

A másolatkészítést csak esetenként az anyag fizikai állapota korlátozhatja.

Nyelv

  • angol
  • eszperantó
  • francia
  • magyar
  • német

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Az iratok többnyire jó állapotúak, savmentes levéltári dobozokban vannak.

Segédletek

Eredeti (néhány dobozhoz darabszintű) és raktári jegyzéke is a levéltárban található.

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Az iratanyag nagyrészt eredeti példányokból áll.

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Szerdahelyi István neve egyetemre vonatkozó iratanyagokban megjelenhet.

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

ISAD/G szabvány

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

A leírás készítése és készítője

  1. január 28.
    Regős Teodóra és Szabó Imre

A leírás készítése és készítője

  1. május 16.

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek