Fonds 452 - Szerdahelyi István iratai

Bereich "Identifikation"

Signatur

HU ELTEL XIV.452

Titel

Szerdahelyi István iratai

Datum/Laufzeit

  • 1950 - 2003 (Anlage)

Erschließungsstufe

Fonds

Umfang und Medium

9,02 ifm
74 A4 doboz, 1 A3 doboz

Bereich "Kontext"

Name des Bestandsbildners

(1924-1987)

Biographische Angaben

Érettségi után jogi tanulmányokat folytatott a kolozsvári egyetemen. A második világháborúban szovjet hadifogságba került. A háború után Budapestre került, itt fejezte be jogi tanulmányait, majd 1951-ben orosz nyelv- és irodalomszakon is lediplomázott. 1950-től orosz, 1963-tól már eszperantó nyelvkönyveket is írt. Az ELTE-n 1966-ban kezdte megszervezni az eszperantó nyelv oktatását, először óraadóként, majd adjunktusként, illetve docensként működött. Vállalta a magyar-eszperantó szótár szerkesztését és elméleti, módszertani és szervezői tevékenységet fejtett ki hazai és nemzetközi eszperantó társaságokban. Ennek okán tagja volt az Egyetemes Eszperantó Szövetségnek (UEA) 1983-tól haláláig, a Magyar Eszperantó Szövetségnek (MESZ), az Eszperantó Akadémiának 1985-től, illetve az Eszperantó Tanárok Nemzetközi Szövetségének.

Bestandsgeschichte

Az iratanyag Szerdahelyi István munkássága során a szerzőnél gyarapodott.

Abgebende Stelle

A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetből illetékességből került be. (ELTE/15417/1 (2021)) Az iratanyag másik része ajándékként került a levéltárba (ELTE 5675/1 (2024)).

Bereich "Inhalt und innere Ordnung"

Eingrenzung und Inhalt

Az iratanyag kéziratokat, jegyzeteket,l leveleket, egyetemi iratokat, nyelvkönyveket, konferenciák és külföldi utak anyagait, jegyzeteit és úti jelentéseit, valamint egyéb személyes iratokat tartalmaz.

Bewertung, Vernichtung und Terminierung

Az iratanyag rendezése a levéltárba kerülést követően történt meg egy korábban a Tanszéken készített részletes jegyzék alapján..

Zuwächse

Iratanyag jövőbeni gyarapodása nem várható.

Ordnung und Klassifikation

A fond állag szinten rendezett. Az állagok nagyrészt Szerdahelyi István főbb tevékenységei nyomán kerültek kialakításra.

Bedingungen des Zugriffs- und Benutzungsbereichs

Benutzungsbedingungen

A személyes adatok védelmét szolgáló jogszabályokkal korlátozottan kutatható.

Reproduktionsbedingungen

A másolatkészítést csak esetenként az anyag fizikai állapota korlátozhatja.

In der Verzeichnungseinheit enthaltene Sprache

  • Englisch
  • Esperanto
  • Französisch
  • Ungarisch
  • Deutsch

Schrift in den Unterlagen

Anmerkungen zu Sprache und Schrift

Physische Beschaffenheit und technische Anforderungen

Az iratok többnyire jó állapotúak, savmentes levéltári dobozokban vannak.

Findmittel

Eredeti (néhány dobozhoz darabszintű) és raktári jegyzéke is a levéltárban található.

Bereich Sachverwandte Unterlagen

Existenz und Aufbewahrungsort von Originalen

Az iratanyag nagyrészt eredeti példányokból áll.

Existenz und Aufbewahrungsort von Kopien

Verwandte Verzeichnungseinheiten

Szerdahelyi István neve egyetemre vonatkozó iratanyagokban megjelenhet.

Verwandte Beschreibungen

Bereich "Anmerkungen"

Alternative Identifikatoren/Signaturen

Zugriffspunkte

Zugriffspunkte (Thema)

Zugriffspunkte (Ort)

Zugriffspunkte (Name)

Zugriffspunkte (Genre)

Bereich "Beschreibungskontrolle"

Identifikator "Beschreibung"

Archivcode

Benutzte Regeln und/oder Konventionen

ISAD/G szabvány

Status

Erschließungstiefe

Daten der Bestandsbildung, Überprüfung, Löschung/Kassierung

Sprache(n)

Schrift(en)

Quellen

Anmerkung des Archivars/der Archivarin

  1. január 28.
    Regős Teodóra és Szabó Imre

Anmerkung des Archivars/der Archivarin

  1. május 16.

Bereich Zugang

Verwandte Themen

Verwandte Personen und Organisationen

Verwandte Genres

Verwandte Orte